Sentemo

Blog firmowy »

Czy wartości w firmie są potrzebne?

Każda szanująca się firma ma jasno określoną Misję, Wizję i Wartości. Wejdź na stronę swojego banku czy operatora telefonii komórkowej. Czasem są to informacje dobrze ukryte, ale przeważnie są. Dlaczego małe firmy nie chwalą się swoją „filozofią” w biznesie?

Gdybym miał powiedzieć, czym są wartości w firmie, jednym słowem powiedziałbym, że są fundamentem. Z jednej strony są fundamentem, na którym budujemy wszystkie działania i każda aktywność - od strategii rozwoju całej grupy po operacyjne „drobiazgi”, takie jak zakup papieru czy długopisów - wynikają z tych wartości. Skoro już jesteśmy przy budowlanych porównaniach, to dalej mogę porównać nasze wartości do okien, przez które patrzymy na świat. Jeśli myślimy o zakupie wspomnianego papieru, to patrzymy na to przez pryzmat naszej społecznej odpowiedzialności i ekologii. Dlatego wybieramy papier ekologiczny. Nie dlatego, że będziemy się tym gdzieś chwalić, ale dlatego, że taka jest filozofia firmy.

Wreszcie te wartości są swoistym przewodnikiem, drogowskazem, czymś, co wytycza drogę, którą dojdziemy do obranych celów. To, że wartości są zdefiniowane i nie są jedynie pustym zapisem, daje mi poczucie stabilności i pewności, że wiem, jak i gdzie zmierza ten statek. Nie muszę być kapitanem ani sternikiem aby wiedzieć, że nawigujemy sprawnie i po pewnych wodach.

Odpowiedzialność społeczna? To dobre dla korporacji!

Nam się często wydaje, że odpowiedzialność społeczna biznesu, określana ładnym skrótem CSR, jest dla wielkich, bogatych firm. W naszym odbiorze ta odpowiedzialność to budowanie placów zabaw, sponsorowanie dużych wydarzeń, inwestowanie w edukację młodych matek itp. Tym czasem te poszczególne działania wielkich marek nie zawsze wynikają ze strategii i filozofii firmy, nie zawsze są wynikiem „charakteru” firmy. Często są to jednorazowe, doraźne działania, które z odpowiedzialnością społeczną nie mają wiele wspólnego.

Tymczasem CSR to przede wszystkim myślenie w kategoriach ludzi a nie zysku. W każdym razie myślenie w kategoriach ludzi i zysku a nie jedynie zysku. Dla organizacji oznacza to, że zysk osiąga tymi metodami, które nie spowodują uszczerbku na kondycji partnerów, interesariuszy i otoczenia. Znowuż dochodzimy do metafor podróżniczych, ponieważ w tym rozumieniu odpowiedzialność społeczna biznesu jest czymś na kształt mapy wskazującej możliwe drogi. Odpowiedzialny społecznie biznes nie pójdzie drogą na skróty, ku szybkiemu, chwilowemu zyskowi kosztem klientów. Taki biznes kalkuluje długoterminowo, uwzględniając nie tylko swoje interesy.

Dla mnie osobiście jest to coś, co sprawia, że każdy z nas patrzy trochę dalej niż na czubek własnego nosa. Dzięki temu myślimy o sobie jako o części większego organizmu, jakimi są nasze społeczności, ludzie którzy żyją w naszym bliższym czy dalszym otoczeniu.

Takiego biznesu Wam życzę!

07 10
Paweł
Lipiec
(O autorze wpisu) Odpowiadam za całą komunikację zewnętrzną firmy oraz wspieram projekty internetowe w szczególności działania e-commerce. Od ponad 8 lat prowadzę liczne projekty internetowe, zajmuję się również promocją w internecie.